Rất nhiều người hốt hoảng lo lắng vì tự nhiên máy tính của mình bị lỗi máy tính bị màn hình xanh (Hay còn được gọi là Blue screen of death). Nhưng nếu bạn có những hiểu biết về nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này thì việc xử lý của bạn sẽ nhẹ