Khi khởi động máy tính lên lần đầu lúc máy tính chuẩn bị vào windows thì bống nhiên máy tính bị khởi động lại. Quá trình khởi động cứ lặp đi lặp lại như vậy, máy tính của bạn không khởi động thành công. Hãy tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục nhé