Lỗi ổ cứng bị full disk 100% thường gặp trên các máy tính sử dụng hệ điều hành window 7, 8 và window 10. Lỗi này nếu như bình thường bạn sẽ không thể phát hiện ra vì nó chạy ngầm trong hệ thống. Biểu hiện của lỗi full disk 100% này là máy tính