Category: Word & Excel

Điều chỉnh thụt lề trong đoạn văn bản

Việc thùi lề dòng đầu tiên của các đoạn văn không chỉ giúp nhận biết rõ ràng các đoạn văn mà còn làm phần trình bày văn bản trở nên chuyên nghiệp. cùng ghi ấn tượng tốt với người xem. Bạn có thể bắt gặp việc thùi lề dòng đầu tiên của đoạn văn trong